Dokumenty

Pro zájemce o službu chráněné bydlení

Vzorová Smlouva o poskytování sociální služby

Sazebník 2023 - platný od 1. 11. 2023

Žádost o poskytnutí sociální služby

Popis realizace služby od 1. 11. 2023

CHB Naplno - Leták

Pro zájemce o službu podpora samostatného bydlení

Popis realizace služby

Doplňující informace k sociální službě podpora samostatného bydlení

O chráněném bydlení

Strategický plán - CHB Naplno

Publikace - CHB Naplno

Vize do 2024

Volná místa

Volná místa - Lišov

Další dokumenty

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Etický kodex zaměstnance

Protokol sexuality, vztahů a intimity

Výroční zpráva 2020

Vyhodnocení poskytovaných soc. služeb 2021

Vyhodnocení poskytovaných soc. služeb 2020

Vyhodnocení poskytovaných soc. služeb 2019

Výroční zpráva 2019

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti zaměstnanců CHB Naplno