Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu se směrnici SM/18/RK – Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a  založenými obchodními společnostmi zveřejňujeme s účinností od 1. 8. 2018 výsledky všech veřejných zakázek od 100 000,- Kč bez DPH do 400 000,- Kč bez DPH na www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskyKraj, u zakázek nad 400 000,- Kč bez DPH je zde zveřejňováno zadání zakázky i výsledek výběrového řízení. K zakázkám naší organizace se na profilu Jihočeského kraje dostanete po zadání názvu organizace do okna „Úřední název zadavatele“.

Identifikace zadavatele:

Úřední název zadavatele (obchodní jméno): Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Ulice, č.p.: Česká, 1175
Část obce: Jindřichův Hradec II
Obec: Jindřichův Hradec
PSČ: 377 01
Stát: CZ (Česká republika)
IČO: 75011191
DIČ: CZ75011191
Kód právní formy: PO – 331
ZÚJ obce: 545881
Kraj (NUTS 3): CZ031
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Blížil
Obecná internetová adresa zadavatele (URL): www.cssjh.cz
Druh zadavatele: Příspěvková organizace územního samosprávného celku
Hlavní předmět činnosti: Sociální služby
Název profilu zadavatele: CSS J. Hradec – veřejné zakázky
Adresa profilu zadavatele (URL): https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=JihoceskyKraj
Kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele: Ing. Jiří Blížil, reditel@cssjh.cz, tel: 603 524 203, Fax: 384 361 569
Převažující veřejné zakázky podle předmětu zakázky: Stavební práce – projekt a provádění
Hlavní předmět (CPV) pro stavební práce/dodávky/služby: 45.21.50.00-7

Od 1. 7. 2016 jsou všechny smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH uveřejněny na internetu v registru smluv, webová stránka https://smlouvy.gov.cz/, zde lze smlouvy vyhledat dle názvu organizace, IČ, ID smlouvy atd.