Prožít život Naplno!

Lidem s postižením nabízíme a poskytujeme dvě sociální služby – chráněné bydlení a podporu samostatného bydlení. Podporujeme je v běžném životě tak, aby se na něm aktivně podíleli, byli součástí místní komunity a nesli odpovědnost za svá rozhodnutí.

Chráněné bydleníPodpora samostatného bydlení

O nás

Poskytujeme dvě sociální služby. Službu chráněné bydlení pro 80 dospělých lidí s mentálním postižením v 27 individuálních nebo skupinových domácnostech v Jindřichově Hradci, Třeboni, Lomnici nad Lužnicí a Lišově. A nově také službu podpora samostatného bydlení pro lidi s mentálním postižením v Jindřichově Hradci.

Jednotlivé domácnosti klientů se nacházejí v rodinných domech nebo bytech a od běžného bydlení se ničím neliší..

Náš příběh

V roce 2009 jsme se ještě jako organizace Pístina – DOZP zapojili do projektu MPSV ČR – Transformace sociálních služeb. Začal se tak odvíjet příběh proměny původní ústavní pobytové služby na službu komunitního charakteru.

Od 1. ledna 2016 fungujeme jako sociální služba pod názvem Chráněné bydlení Naplno a v současnosti poskytujeme službu nejen v nově postavených rodinných domech, ale také v pronajímaných bytech.

Od 1. března 2024 poskytujeme také sociální službu Podpora samostatného bydlení.

komunitní sociální služby

lidí s postižením

samostatných domácností

Principy

Název služby „Naplno“ vyjadřuje naši dlouhodobou vizi umožnit lidem s postižením žít svůj život naplno a svobodně, mimo svazující limity ústavního prostředí. Užívat si v něm plnohodnotně práva, ale nést za něj také kus své odpovědnosti a souvisejících povinností. Vedle toho je název služby i výzvou pro všechny naše zaměstnance bez rozdílu pozice. Chceme přistupovat i ke své práci naplno, kvalitně, čestně a bez výmluv. Vnímat ji jako poslání. A snažit se být pro ostatní příkladem dobré praxe. Ne tolik kvůli nám samotným, ale pro veřejnost, aby věděla, že i lidé s postižením mohou žít běžným životem, pokud dostanou odpovídající kvalitní podporu a podmínky.

Chcete-li vědět o našich principech více, seznamte se s naším veřejným závazkem.

Zaměření na člověka

Při své práci s klienty stavíme na přístupu zaměřeného na člověka. Soustředíme se na důkladné poznání daného člověka, posilování jeho dobrých a silných stránek, příležitostí a možností. A to vše s respektem k jeho pohledu na svět, priority a přání. Věříme ve schopnosti a potenciál každého klienta bez ohledu na jeho postižení. Nedostatečnosti člověka nebereme jako negativní nálepku, ale jako výzvu k důkladnému nastavení každodenní asistence šité na míru, případně jako prostor pro akční plán klienta vedoucí k osvojení některé z chybějících kompetencí. Velký důraz klademe na roli týmu – názor a zapojení důležitých lidí kolem klienta.

Komunitní služba

Naše služby mají komunitní charakter. Jsou založené na principu života v běžně fungujících domácnostech v domech a bytech s maximálním využíváním veřejných služeb. Mají-li být klienti součástí místní komunity a rovnoprávnými občany, musí se na životě této komunity podílet, plnit stejné povinnosti a užívat stejná práva.

Klienti chráněného bydlení i podpory samostatného bydlení, stejně jako kdokoliv jiný, navštěvují lékaře v jejich ordinacích, vyřizují si osobní záležitosti na úřadech, chodí do obchodů, ke kadeřníkovi, tráví volný čas ve městě, na místních kulturních a společenských akcích, navštěvují kina, bazény, jezdí hromadnou dopravou, chodí do běžného zaměstnání, případně do sociálně terapeutických dílen jiného poskytovatele apod.

Život jako každý jiný

Život v chráněném bydlení se příliš neodlišuje od života ostatních lidí. Někteří klienti v chráněném bydlení žijí sami, jiní v partnerském svazku, další spolu bydlí ve větší skupině (do 6 nejvíce) obdobně jako na studentském privátu. Provoz domácností (hospodaření s penězi, úklid, údržbu, jídlo, praní prádla atd.) si zajišťují samotní klienti. Kdo k tomu potřebuje asistenci, ten ji přiměřeně dostane. Běžný chod domácností se řídí především podle potřeb a přání klientů. Nezaměřujeme se přitom na pomoc pouze lidem s nižší mírou podpory, v chráněném bydlení žijí i lidé s nejvyšší mírou podpory, kteří potřebují asistenci v průběhu celého dne.

Snažíme se být co nejvíce „civilní“, a to jak směrem dovnitř ke klientům služby, tak i navenek směrem k veřejnosti. Naši pracovníci nepoužívají žádné uniformy, domácnosti chráněného bydlení nemáme nijak viditelně označeny. Naše asistence má být na veřejnosti co nejvíce nenápadná, diskrétní a pro klienty nenálepkující.

Podobně to máme nastavené i v podpoře samostatného bydlení, jen s tím rozdílem, že klienti bydlí ve svých bytech nebo jimi pronajatých bytech a my jim poskytujeme pouze přiměřenou asistenci.

Kde působíme – chráněné bydlení

chráněné bydlení

Jindřichův Hradec – byty

Tvoří několik nájemních bytů, které mají charakter běžného bydlení. Všechny se nachází v běžné zástavbě jiných rodinných či bytových domů v Jindřichově Hradci.

chráněné bydlení

Jindřichův Hradec

Tvoří dva samostatné přízemní domy, které se nachází v těsné blízkosti sídliště Hvězdárna. Součástí každého domu je také zastřešená terasa a zahrada. A dále máme v pronájmu jeden nájemní byt v běžné zástavbě.

chráněné bydlení

Třeboň

Tvoří jeden patrový dům s dvěma samostatnými domácnostmi. Nachází se u sídliště Hliník, vedle městské pláže u rybníka Svět. Součástí domu je terasa s menší zahradou. A dále máme v pronájmu tři nájemní byty v běžné zástavbě.

chráněné bydlení

Lišov

Tvoří jeden přízemní dům rozdělený na dvě samostatné domácnosti. Nachází se v klidném prostředí města nedaleko hřiště a nové zástavby rodinných domů v Hůrecké ulici. Součástí domu je veliká zahrada.

chráněné bydlení

Lomnice nad Lužnicí I

Tvoří jeden patrový dům s dvěma samostatnými domácnostmi. Nachází se v těsné blízkosti centra města. Součástí domu je terasa a menší zahrada s altánem. A dále máme v pronájmu jeden nájemní byt v běžné zástavbě.

chráněné bydlení

Lomnice nad Lužnicí II

Tvoří jeden patrový dům s dvěma samostatnými domácnostmi. Nachází se nedaleko centra města v klidové zóně mezi rodinnými domy. Součástí domu je zastřešená terasa s velkou zahradou. A dále máme v pronájmu dva nájemní byty v běžné zástavbě.

Kde působíme – podpora samostatného bydlení

samostatné bydlení

Jindřichův Hradec

Služba je poskytovaná na území města Jindřichův Hradec v přirozeném prostředí, kde klienti žijí (tzn. ve vlastním bydlení, v nájemním bydlení atd.). Služba může také klienty doprovodit, kam potřebují (např. k lékaři, na úřad, do obchodu atd.).

”Dobrovolnická spolupráce s Chráněným bydlením Naplno je příjemná a obohacující zkušenost, kterou doporučuji všem, kdo chtějí mít ze své práce radost. Potkáte skvělé lidi, kteří vám dají zase trochu jiný pohled na svět, což je, myslím, právě to, co nás všechny v životě posouvá dál”.

– Alena Pudilová, dobrovolnice

"Chráněné bydlení Naplno jsou zejména lidi. Strašně zapálení, aktivní a aktivizující lidi. Lidi, kteří dělají a chtějí dělat dobrou sociální službu, posouvat hranice myšlení společnosti o tom, co je služba v komunitě, v přirozeném prostředí člověka."

– Mgr. Radek Rosenberger, vedoucí úseku sociálních služeb Centra sociálních služeb Stod

Zájemce o službu chráněné bydlení

V případě zájmu o sjednání sociální služby chráněné bydlení je možné obrátit se na naše sociální pracovníky Martina Holuba nebo Věru Pragerovou.

Ke sdělení tohoto zájmu lze rovnou využít Žádost o poskytnutí sociální služby, kterou po vyplnění zašlete na naši adresu.

Sociální pracovníci se zájemci následně komunikují další kroky, které jsou nezbytné ke konečnému sjednání služby.

To znamená především osobní setkání, seznámení se sociální službou, s formou bydlení, úhradou základních i fakultativních služeb, doplnění nezbytných dokumentů a následně přípravu a podepsání smlouvy o poskytování sociální služby.

V situacích, kdy není možné poskytování sociální služby se zájemcem sjednat – ať již s ohledem na plnou kapacitu nebo některý ze zákonných důvodů – je vždy zájemce písemně vyrozuměn.

V případě zájmu o sjednání sociální služby chráněné bydlení je možné obrátit se na naše sociální pracovníky Martina Holuba nebo Věru Pragerovou.

Ke sdělení tohoto zájmu lze rovnou využít Žádost o poskytnutí sociální služby, kterou po vyplnění zašlete na naši adresu.

Sociální pracovníci se zájemci následně komunikují další kroky, které jsou nezbytné ke konečnému sjednání služby.

To znamená především osobní setkání, seznámení se sociální službou, s formou bydlení, úhradou základních i fakultativních služeb, doplnění nezbytných dokumentů a následně přípravu a podepsání smlouvy o poskytování sociální služby.

V situacích, kdy není možné poskytování sociální služby se zájemcem sjednat – ať již s ohledem na plnou kapacitu nebo některý ze zákonných důvodů – je vždy zájemce písemně vyrozuměn.

Zájemce o službu podpora samostatného bydlení

Aktuality

Zde najdete důležité aktuality Chráněného bydlení Naplno. Pokud chcete vědět více, klikněte na dokumenty nebo navštivte náš profil na facebooku nebo instagramu.

Jak vypadá práce asistenta v chráněném bydlení

Jak vypadá práce asistenta v chráněném bydlení

Asistent, pracovník v sociálních službách, je člověk, který pomáhá lidem se zdravotním postižením všude tam, kde to oni sami nezvládnou. Jeho práce je víc než rozmanitá, což dokazují i přiložené fotografie. Dobrý asistent se umí individuálně přizpůsobit lidem s různou...

číst více
Hledáme nové kolegyně a kolegy do týmu

Hledáme nové kolegyně a kolegy do týmu

Do Jindřichova Hradec (celý úvazek) a Lišova (celý úvazek) hledáme novou kolegyni nebo kolegu.  Hledáme spolehlivého člověka, který do práce dokáže naskočit s plným nasazením a elánem. Pokud máte chuť vyzkoušet práci v chráněném bydlení, je to výzva právě pro...

číst více
Hledáme asistenta do Třeboně a Lišova

Hledáme asistenta do Třeboně a Lišova

Do Třeboně a Lišova hledáme na celý úvazek novou kolegyni nebo kolegu.  Hledáme spolehlivého člověka, který do práce dokáže naskočit s plným nasazením a elánem. Pokud máte chuť vyzkoušet práci v chráněném bydlení, je to výzva právě pro...

číst více

Podporují nás

Přidejte se

V naší sociální službě podporujeme lidi se zdravotním postižením tak, aby mohli žít svůj život Naplno. Důležitým klíčem k úspěchu jsou zaměstnanci – pracovníci v sociálních službách, kteří jim dokáží dobře asistovat. Stejně tak vítáme i podporu ve formě dobrovolníků, či darů.

Dlouhodobě podporujeme také různé odborné stáže a praxe.

Naši zaměstnanci

Pod hlavičkou chráněného bydlení nabízíme našim zaměstnancům rozmanitou práci v malých týmech asistentů v domácnostech v Jindřichově Hradci, Třeboni, Lomnici nad Lužnicí a Lišově. Naše zaměstnance celoročně podporujeme v jejich profesním rozvoji, poskytujeme jim supervizi a metodické vedení. Za dobře odvedenou práci jim nabízíme slušné platové ohodnocení, 5 týdnů dovolené plus týden dodatkové dovolené navíc, stravenky, příspěvek z FKSP a další benefity. Naším cílem je poskytovat nadprůměrné služby, proto si zaměstnance dobře vybíráme a v práci jsme na sebe nároční.

Hledáte zajímavou a rozmanitou práci? Rádi vás přivítáme do týmu našich zaměstnanců. V případě zájmu kontaktujte vedoucího služby Aleše Adamce.

Dobrovolnická práce

Přestože se snažíme mít pro individualizovanou podporu klientů dostatek vlastních pracovníků, na některé aktivity nebo činnosti nám nezbývá tolik času nebo zkušeností, které bychom potřebovali. Bez dobrovolníků a jejich práce se zkrátka neobejdeme. Pomoc vítáme jak při podpoře klientů (doprovody, trávení volného času aj.), tak i při specializovaných činnostech pro fungování celé organizace (konzultace, publicita, získávání prostředků atd.).

Nabízíte svůj čas nebo dovednosti? Rádi vás přivítáme v řadách našich dobrovolníků. V případě zájmu kontaktujte vedoucího služby Aleše Adamce.

Odborné stáže a praxe

Sdílení příkladů dobré praxe patří k důležitým formám rozvoje sociálních služeb i jejich pracovníků. V Chráněném bydlení Naplno vám rádi takovou zkušenost zprostředkujeme. Nabízíme tedy jak odborné stáže pracovníkům v sociálních službách, tak i studentské praxe pro ty, kteří se připravují na práci v oborech pomáhajících profesí. Stáží u nás se již zúčastnila řada pracovníků napříč mnoha službami nejen z celé naší republiky, ale také zahraničí (Řecko, Slovensko). Spolupracujeme se školami, přednášíme na konferencích, nebojíme se ukazovat, jak je možné poskytovat pobytovou službu komunitním způsobem.

Poskytujeme skupinovou odbornou stáž jiným sociálním službám formou kulatého stolu, popř. výjimečně i v kombinaci s předem domluvenou návštěvou konkrétní domácnosti. Jedná se o setkání pracovníků sociálních služeb s cílem představit chráněné bydlení, využívané metody práce, zprostředkovat příklady z praxe, představit konkrétní práci s klienty v zařízení apod.

Kapacita místnosti pro stáž je max. 14 osob. Stáž probíhá zpravidla v rozmezí 3–6 hodin. Součástí stáže je drobné občerstvení. Stáž je zpoplatněna, a to ve výši 2 000 Kč/den/stáž na základě vystavené faktury (po skončení stáže).

V případě zájmu kontaktujte vedoucího sociálního úseku Martina Holuba.