Seznamte se s Výroční zprávou Centra sociálních služeb J. Hradec. Najdete ji v sekci dokumenty.

Malé ohlédnutí za rokem 2021 a plán na rok 2022 najdete za Chráněné bydlení Naplno na stránce 19.