Prohlédněte si náš Etický kodex zaměstnance, který vydáváme proto, abychom popsali a zveřejnili důležité hodnoty naší služby, jejichž dodržování považujeme za základní povinnost každého zaměstnance.

Většina těchto hodnot vychází ze vztahu k druhým lidem, k sobě samému a k celé společnosti. Ve službě, jejímž posláním je pomocí svých pracovníků pomáhat druhým lidem, musí být vytváření a udržování takových vztahů klíčovou dovedností každého zaměstnance.

Etický kodex zaměstnance najdete mezi dokumenty.