Seznamte se s Výroční zprávou Centra sociálních služeb J. Hradec. Najdete ji v sekci dokumenty.

Malé ohlédnutí za rokem 2020 a plán na rok 2021 najdete za Chráněné bydlení Naplno na stránkách 34 a 35.