18. a 19. října proběhla v Chráněném bydlení Naplno další stáž pro kolegy ze Slovenska. Stáž proběhla v rámci národního projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov„. Konkrétně se účastnili zástupci sociálních služeb Domov Partizánske, Bellina a Komfort Topoľčany.

Byly to opět dva dny plné diskuzí, návštěv klientů i asistentů v domácnostech chráněného bydlení. Byli jsme rádi příkladem dobré praxe a bylo nám i ctí prezentovat se tak jako jedna ze služeb, které zřizuje Jihočeský kraj.