Naším společným cílem v Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec je měnit podmínky sociálních služeb tak, aby důstojný život s pocitem bezpečí a naplnění mohli žít jak lidé, kteří tyto služby využívají, tak lidé, kteří o ně pečují.