Díky podpoře Nadace ČEZ se mohly naše kolegyně ze Sociálních služeb Česká a Chráněného bydlení Naplno účastnit dvoudenního workshopu Úvod do metody Podpora pozitivního chování (PBS). Jedná se o mezinárodně uznávanou a ověřenou metodu založenou na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení sociálního, fyzického a individuálního kontextu, ve kterém se chování vyskytuje.

Workshop nás naučil lépe porozumět účinkům a působení metody podpory pozitivního chování, příčinám chování, které vyžaduje vyšší míru podpory, a jak mu efektivně předcházet nebo jak nastavit pozitivní model chování úpravou komunikace, prostředí, struktury času, přístupu pečujících osob a dalších aspektů podpory.

Máme skvělý základ pro další vzdělávání a rozvíjení znalostí v metodě Podpory pozitivního chování.

Více informací i fotografií najdete na našem facebooku.