Nastavení vhodné podpory pro klienty je jedním ze základních stavebních kamenů naší služby. Proto jsme pro klienty z domácností v J. Hradci, kde žije většina osob s omezenou pohyblivostí, pořídili nový invalidní vozík s elektrickým pohonem a ovládáním umístěným tak, aby jej mohli ovládat naši asistenti. Tím zajištíme bezpečnou asistenci, podpoříme běžný kontakt klientů se sociálním prostředím (docházka k lékařům, na nákupy, zajištění osobních záležitostí aj.) a elektrický pohon rovněž výrazně usnadní i práci asistentů.