Centrum sociálních služeb J. Hradec, Chráněné bydlení Naplno děkuje městu Jindřichův Hradec za neinvestiční dotaci na realizaci projektu s názvem „Jen tak dál“.

Realizace tohoto projektu navázala na cíle předchozího projektu – aktivně podpořit klienty, kteří žijí v bytech i domech tak, aby se zvýšila míra samostatnosti v běžných oblastech jejich života. Zlepšit prostředí kolem domů klientům, kteří více využívají zahradu k relaxaci a odpočinku, a citlivěji vnímají její jednotlivé aspekty prostřednictvím svých smyslů. A v poslední řadě také aktivně podporovat zaměstnance, kteří přes multidisciplinární spolupráci podporují klienty i sami sebe navzájem přímo v Jindřichově Hradci.

Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec.