Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, sociální služba Chráněné bydlení Naplno děkuje městu Jindřichův Hradec za neinvestiční dotaci na realizaci projektu s názvem „Podpora komunitních služeb“. Realizace tohoto projektu navázala na dlouhodobou spolupráci s městem J. Hradec a současně na naši dlouhodobou vizi a snahu o úspěšné sociální začlenění klientů naší sociální služby a podporu běžného života.

Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec.