Centrum sociálních služeb J. Hradec, Chráněné bydlení Naplno děkuje městu Jindřichův Hradec za neinvestiční dotaci na realizaci projektu s názvem „Podpora sociálního začlenění“.

Realizace projektu Podpora sociálního začlenění podporuje naši dlouhodobou snahu o úspěšné sociální začlenění klientů naší sociální služby. Díky realizaci tohoto projektu jsme podpořili klienty v tom, aby mohli být více součástí komunity, měli větší možnost volby a kontroly nad vlastním životem a učili se lépe získávat více vlastních kompetencí. Stejně tak jsme podpořili zaměstnance přímé péče z týmů v J. Hradci, kteří přes multidisciplinární spolupráci aktivně podporují klienty, i sami sebe navzájem v tom, aby odvedli tu nejlepší a komplexní podporu a péči u klientů.

 

Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec.