16. a 17. června jsme u nás v Chráněném bydlení Naplno hostili již třetí návštěvu zástupců sociálních služeb ze Slovenska. Ti k nám přijeli na zahraniční studijní cestu v rámci svého národního projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov. Bylo to oboustranně inspirující a motivující setkání. Více na našem facebooku.