Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního příspěvku na implementaci unikátní metody Podpora pozitivního chování (Positive Behaviour Support – PBS). Díky tomu můžeme systematicky připravovat zaměstnance přímé péče naší sociální služby (Chráněného bydlení Naplno) pro lepší každodenní podporou lidí s mentálním postižením a tzv. chováním náročným na péči.

Jedná se o mezinárodně uznávanou a ověřenou metodu, která je založená na porozumění chování lidí s mentálním postižením, na analýze jeho příčin a posouzení všech situací, ve kterých se chování vyskytuje. Pracuje s úpravou vnitřního a vnějšího prostředí, metod komunikace nebo přístupu pečujících osob. Rozvíjí pozitivní chování a umožňuje lidem s postižením se samostatněji rozhodovat, žít svobodnější a kvalitnější život. Metoda vychází z respektu k základním lidským právům. V podmínkách ČR se jedná o zcela nový koncept. Díky nové metodě můžeme poskytovat kvalitnější, pro klienty i zaměstnance bezpečnější služby. Klienti tak budou moci žít významně kvalitnější život.