Není jich mnoho, ale i těch pár, kteří podporují službu či konkrétní lidi, je úžasných. Díky za jejich pravidelnou podporu! Bez dobrovolníků a jejich práce se zkrátka neobejdeme. Uvítáme i další – ozvěte se nám. Pomoc vítáme jak při podpoře klientů (doprovody, trávení volného času aj.), tak i při specializovaných činnostech pro fungování celé organizace (konzultace, publicita, získávání prostředků atd.).