ZÁJEMCE O SLUŽBU

Jak se žije Naplno?
U nás se snažíme o úspěšné začlenění lidí v sociálně nepříznivé situaci.
Respektujeme a řídíme se tak především tím, že „být sociálně začleněn znamená být součástí komunity, žít v běžných místech, kde žijí i ostatní lidé, mít možnost volby a kontroly nad vlastním životem, zastávat hodnotné a důstojné sociální role, mít možnost navazovat a rozvíjet smysluplné vztahy, učit se a růst, získávat více vlastních kompetencí.
Zaměřujeme se na rozvoj klientů ve zcela přirozených dovednostech, jako je vedení domácnosti a péči o ni nebo využívání běžných služeb a zařízení, jako jsou kadeřník, lékař, plavecký bazén nebo kostel.Naše služby poskytujeme ve 21 autonomních domácnostech v rodinných domech nebo bytech ve čtyřech městech – Jindřichův Hradec, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí a Lišov.
Máte zájem o naši službu?

Chtěli byste využívat naši službu chráněného bydlení nebo takovou službu hledáte pro svého blízkého? Sjednat naši službu není složité. Pokud patříte do okruhu osob, kterým službu poskytujeme, a my máme aktuálně volnou kapacitu v některé z domácností, pak je potřeba vyplnit jen několik jednoduchých formulářů a vyhradit si určitý čas k vzájemnému osobnímu poznání, doladění vašich očekávání a požadavků a seznámení s našimi podmínkami.

V případě, že volnou kapacitu právě nemáme, zařadíme vaši poptávku do evidence zájemců. Jakmile se místo v chráněném bydlení uvolní, budeme vás kontaktovat.

Sjednání sociální služby
Jednáním se zájemci o sociální službu, poskytovanou v Chráněném bydlení Naplno, se věnují sociální pracovníci Martin Holub a Věra Pragerová. Pokud se na ně obrátíte, dozvíte se informace potřebné ke sjednání sociální služby, včetně aktuálního stavu volných míst. Můžete si s nimi také domluvit nezávaznou osobní návštěvu služby. Spojit se s nimi můžete prostřednictvím zaslání Dotazníku zájemce o službu, případně telefonicky nebo e-mailem.
Součástí procesu sjednání sociální služby jsou především osobní setkání a seznámení se službou, především pak její charakteristickou formou bydlení v malých domácnostech. V situacích, kdy nebude možné poskytování sociální služby sjednat, ať už s ohledem na plnou kapacitu nebo na některý ze zákonných důvodů, které uvádíme výše, budete vždy písemně vyrozuměni.
Okruh osob, kterým poskytujeme službu
Klienty naší služby jsou osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 18 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Přednostně uspokojujeme žádosti osob s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, který je naším zřizovatelem. Naše služba není určena osobám nadužívajícím alkoholické nápoje a osobám závislým na zákonem zakázaných návykových látkách.
Sociální službu neposkytujeme
Osobám, které nespadají do cílové skupiny klientů (především s ohledem na výše uvedený věk a druh postižení).
Osobám, které žádají o jinou sociální službu, než kterou poskytujeme.
Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby, to znamená:

  • vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • jedná se o akutní infekční nemoc,
  • jedná se o takovou duševní chorobu, kdy chování osoby závažným způsobem narušuje kolektivní soužití.

Osobám, kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena předchozí smlouva z důvodu porušování povinností.

Galerie