Poděkování za podporu Městu J. Hradec

Centrum sociálních služeb J. Hradec, Chráněné bydlení Naplno děkuje městu Jindřichův Hradec za neinvestiční dotaci na realizaci projektu s názvem „Pro běžný život“.

Tento projekt má za cíl aktivně podpořit klienty, kteří žijí v bytech i domech tak, aby se zvýšila míra samostatnosti v běžných oblastech jejich života. Dále zlepšit prostředí kolem domů klientům, kteří více využívají zahradu k relaxaci a odpočinku, a citlivěji vnímají její jednotlivé aspekty prostřednictvím svých smyslů. A v poslední řadě také aktivně podporovat zaměstnance, kteří přes multidisciplinární spolupráci podporují klienty i sami sebe navzájem přímo v Jindřichově Hradci. Věříme, že dobře motivovaný a nastavený tým odvádí tu nejlepší a komplexní podporu a péči u klientů.

Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec.