Vyhodnocení dotazníků spokojenosti zaměstnanců za rok 2018

Dotazníkové šetření se uskutečnilo v průběhu měsíce února 2019. Účelem dotazníkového šetření bylo zjištění míry spokojenosti asistentů v Chráněném bydlení Naplno, potřebné podpory pro jejich práci a dalšího zvyšování kvality poskytované sociální služby. Výsledky najdete na tomto odkazu.