Kvalitní podpora jako základ sociální služby

Chráněné bydlení Naplno v Jindřichově Hradci mohlo díky neinvestiční dotaci od města Jindřichův Hradec realizovat projekt „Kvalitní podpora jako základ sociální služby“. Projekt má za cíl aktivně podporovat klienty z Jindřichova Hradce tak, aby se zvýšila míra samostatnosti v běžných oblastech jejich života. Současně byl stanoven druhý cíl projektu, který má aktivně podporovat zaměstnance týmů pro domy i byty v Jindřichově Hradci tak, aby každý tým byl co nejlépe nastavený (tzn., tým se vzdělává a aktivně uplatňuje nabyté zkušenosti a dovednosti v praxi, tým pracuje cíleně na svém rozvoji).

Věříme, že dobře motivovaný a nastavený tým odvádí tu nejlepší podporu a péči u klientů (proto podporujeme kvalitní vzdělávání i supervize našich zaměstnanců), stejně tak věříme, že můžeme posouvat možnosti v samostatnosti klientů dle míry jejich potřebné podpory (od každodenní komunikace prostřednictvím obrázků, obrázkových postupů, běžných domácích dovedností, až např. po práci s počítačem nebo třeba vyhledávání pracovních příležitostí).

Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec.

Děkujeme za podporu.