Aktivní podporou k běžnému životu

Chráněné bydlení Naplno v Jindřichově Hradci mohlo díky neinvestiční dotaci od města Jindřichův Hradec realizovat projekt „Aktivní podporou k běžnému životu“. Projekt má za cíl zkvalitnit a posílit stávající podmínky a zázemí lidem se zdravotním postižením, kteří využívají komunitní chráněné bydlení v J. Hradci. Konkrétně se jedná nejen o osoby s nízkou či střední, ale i s vysokou mírou nezbytné podpory.
Tento projekt je spolufinancován městem Jindřichův Hradec.

 
New Project (1)