Spolu, snadno, srozumitelně

Od roku 2016 jsme zapojeni do vzdělávacího projektu obecně prospěšné společnosti SKOK do života. Cílem tohoto projektu je poskytnout odborné vzdělávání a metodickou podporu pracovníkům ve 3 partnerských organizacích, které poskytují různé typy sociálních služeb pro dospělé lidi s mentálním postižením.
Díky projektu prošlo výcvikem téměř 30 zaměstnanců chráněného bydlení.