Chráněné bydlení Naplno má nový web

Dnešním dnem jsme NAPLNO spustili nové webové stránky, které jsou vytvořené tak, aby byly přehlednější a přístupnější všem zájemcům o naši komunitní sociální službu. Stránky doplňují a rozšiřují informace, které můžete průběžně nacházet také na našem Facebooku.

Stránky kompletně vznikly díky dobrovolníkům, kteří věnovali veliké úsilí a svůj soukromý čas, aby podpořili Chráněné bydlení Naplno.